Sunday, November 16, 2008

DASAR PENDIDIKAN PASTI


Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) ditubuhkan bermatlamat mengembalikan pemahaman masyarakat umum terhadap kepentingan pendidikan Islam dan meransang kepekaan kebangkitan Islam sejagat, selain dari melahirkan insan yang beriman, berilmu, beramal soleh dan berakhlak mulia.
Ia juga bertindak membentuk fikrah masyarakat ke arah harakah Islamiyah dan beriltizam dengan Islam yang rata-rata masyarakat kini sedang mengalami dan menghadapi keruntuhan aqidah serta akhlak akibat dari serangan ideologi sekular dan kebendaan.
Falsafah Pendidikan IslamPendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat.
Falsafah Pendidikan PASTIPendidikan PASTI merupakan satu usaha bersepadu dan berterusan ke arah melahirkan generasi tunas Islam yang unggul dari aspek sahsiah, keilmuan dan amalan-amalan yang bertunjangkan kepada Islam, Iman dan Ihsan.Mengambil kira bakat dan potensi yang sedia ada, pendidikan awal PASTI berusaha mengembangkan kemahiran kognitif, psikomotor, bahasa, sosio-emosi dan sosial selain kepelbagaian bakat serta kecerdasan yang sedia terpupuk di dalam diri tunas Islam.
Usaha-usaha PASTI menerusi pembentukan peribadi unggul ini bertujuan mempersiapkan diri mereka menjadi warga yang cintakan negara serta berpegang teguh dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian supaya diredhai Allah S.W.T. di dunia dan di akhirat.VisiMelahirkan insan soleh di Malaysia melalui pendidikan pra-sekolah sebagai elemen terpenting.
MisiMeningkatkan mutu serta kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan serta kuantiti PASTI di Malaysia bagi menjadikan PASTI pilihan utama kepada masyarakat yang cintakan pendidikan Islam.Kuasa Penubuhan PASTIPASTI merupakan satu aktiviti PAS yang tertakluk sepenuhnya kepada Perlembagaan PAS melalui Fasal 6(2) yang mana Perlembagaan PAS ini telah didaftar